Konsultacje społeczne projektów IIaPGW

Konsultacje społeczne II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy trwały od 14 kwietnia 2021 r. do 14 października 2021 r. Spotkania konsultacyjne odbyły się w 15 miastach w całym kraju. Ich istotą było przełożenie ogólnych założeń metodycznych oraz wniosków z przeprowadzonych prac na m.in. propozycje działań służących osiągnięciu i utrzymaniu dobrego stanu wód w naszym kraju. Konsultacje społeczne to najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu IIaPGW oraz okazja dla wszystkich zainteresowanych podmiotów i użytkowników wód do wpłynięcia na kierunek gospodarowania wodami także w najbliższej okolicy.

Po zakończonych konsultacjach społecznych i zamkniętym procesie zbierania uwag, 17 i 18 listopada, odbędzie się dwudniowa konferencja podsumowująca cały etap konsultacji drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW) oraz aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROCES KOSNULTACJI SPOŁECZNYCH


Projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy dostępne są TUTAJ.


Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK