IIaPGW: informacje ogólne

Zgodnie z art. 315 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami są plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Dokumenty te stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości.

Dokumenty te są poddawane przeglądowi i aktualizacji cyklicznie co 6 lat. W związku z tym, w 2020 r. rozpoczęły się prace nad drugą aktualizacją planów gospodarowania wodami dla następujących obszarów:

 1. obszar dorzecza Wisły obejmujący, oprócz dorzecza Wisły znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również dorzecza Słupi, Łupawy, Łeby, Redy oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na wschód od ujścia Słupi, a także wpadających do Zalewu Wiślanego;
 2. obszar dorzecza Odry obejmujący, oprócz dorzecza Odry znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także dorzecza Regi, Parsęty, Wieprzy, Ücker oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na zachód od ujścia Słupi, a także wpadających do Zalewu Szczecińskiego
 3. obszar dorzecza Dniestru;
 4. obszar dorzecza Dunaju;
 5. obszar dorzecza Banówki;
 6. obszar dorzecza Łaby;
 7. obszar dorzecza Niemna;
 8. obszar dorzecza Pregoły,
 9. obszar dorzecza Świeżej.

Projekty dokumentów zostały poddane procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Podlegały także półrocznym konsultacjom społecznym (od 14 kwietnia do 14 października 2021 roku).

Druga aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW) w Dzienniku Ustaw

Poniższa tabela przedstawia ogłoszone w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Planów gospodarowania wodami (IIaPGW).

Obszar dorzecza Data przyjęcia przez Ministra Infrastruktury Metryka Data ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Nazwa rozporządzenia IIaPGW (z linkiem)
Wisła 4.11.2022 Dz.U.2023.300 16.02.2023 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
Odra 16.11.2022 Dz.U.2023.335 23.02.2023 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
Dniestr 18.11.2022 Dz.U.2022.2740 23.12.2022 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru
Dunaj 29.11.2022 Dz.U.2023.210 31.01.2023 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju
Banówka 10.11.2022 Dz.U.2023.86 11.01.2023 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Banówki
Łaba 29.11.2022 Dz.U.2023.189 27.01.2023 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby
Niemen 02.12.2022 Dz.U.2023.114 16.01.2023 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna
Pregoła 29.11.2022 Dz.U.2023.207 31.01.2023 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły
Świeża 01.12.2022 Dz.U.2023.206 31.01.2023 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej


Materiały pomocnicze


W celu ułatwienia przygotowania dokumentacji i wyszukiwania niezbędnych informacji PGW Wody Polskie udostępniło następujące materiały pomocnicze:
 • narzędzie do przeglądania i pobierania kart charakterystyk JCWP i JCWPd;
 • dane przestrzenne;
 • IIaPGW w formatach edytowalnych (DOCX, XLSX);
 • opis zawartości plików umieszczonych na stronie Dzienniku Ustaw.
Więcej informacji w zakładce "Materiały do pobrania".
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK